• Slidepic1
  • Slidepic2
  • Slidepic3
  • Slidepic4

NOVÉ INFORMACE
O PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 dochází
s účinností od 14. 10. 2020 00:00 hod. do dne 03. 11. 2020 do 23:59 hod.
stanoveny níže uvedené zákazy a omezení.

 

Ve vztahu ke sportu dochází k zásadnímu omezení provozování sportovní činnosti:


1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.

2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je limitován počtem 6 osob (v případě neprofesionálních sportovců) a zákazu využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), přičemž musí být zachován odstup minimálně 2 metry od jiných osob.

3. Venkovní sportoviště lze rozdělit pomocí fyzických překážek na dílčí sportoviště tak, aby takto vzniklými dílčími sportovišti vznikly koridory o minimální šířce 2 metry, a byl zamezen kontakt takto sportujících skupin (max. 6 osob v každé skupině), a to jak při příchodu a odchodu (vlastní vstup na sportoviště), tak při výkonu sportovní činnosti.

4. Profesionální sportovci mohou využívat venkovní sportoviště (bez vnitřního zázemí – šatny, sprcha apod.) i v počtu přesahujícím 6 osob.

5. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Celé znění výkladového stanoviska na stránkách ČUS –
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

 

 

PODPORUJI NÁS

ostrava sport_logo diony_logo koras_trade_logo koras_restaurace_logo atos_logo momo_logo ČGF logo SOKOL logo