• Slidepic1
 • Slidepic2
 • Slidepic3
 • Slidepic4

 

Oddílové a členské příspěvky za školní rok 2019/2020

Členské příspěvky

 • 200,- Kč na kalendářní rok - do 18-ti let a od 66-ti let
 • 500,- Kč na kalendářní rok - 19-65 let
 • 10,- Kč - vystavení průkazu
 • členský příspěvek zahrnuje úrazové pojištění

Oddílové příspěvky

Roční příspěvky pro školní rok 2019/2020 činí ( 10 měsíců kromě prázdnin) :

   • trénink 1x týdně                                    450,- / měsíc (září-prosinec -  celkem 1 800,-)
   • trénink 2x týdně                                    550,- / měsíc (září - prosinec - celkem 2 200,-)
   • trénink 3x  týdně                                   650,- / měsíc (září-prosinec -  celkem 2 600,-)
   • trénink 4x týdně a více                         750,- / měsíc (září-prosinec -  celkem 3 000,-)
   • studentky sportovního gymnázia          400,- / měsíc (září-prosinec -  celkem 1 600,-)
   • sourozenci trénink 1x týdně                430,- + 430,- / měsíc (září-prosinec - 1 720,- + 1 720,-)
   • sourozenci trénink 2x a více týdně      530,- + 530,- / měsíc (září-prosinec - 2 120,- + 2 120,-)

Oddílové příspěvky jsou splatné ve čtyřech splátkách k datům :

10.10. ( září - prosinec) , 15.1. (leden - březen), 15.4. (duben - červen) 

Rádi bychom informovali rodiče dětí, že členské poplatky jsou vypočteny na základě počtu členů v gymnastickém oddíle na počátku roku. Takže pokud vaše dcera nebo syn nemohou přijít na trénink celý měsíc, stále máte povinnost platit příspěvky za celý měsíc.

Platby pouze převodem na účet oddílu: 234295921/0300

(do poznámky je nutno uvést jméno dítěte a účel platby)

telefon : 59 611 3423

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODPORUJI NÁS

ostrava sport_logo diony_logo koras_trade_logo koras_restaurace_logo atos_logo momo_logo ČGF logo SOKOL logo