• Slidepic1
 • Slidepic2
 • Slidepic3
 • Slidepic4

 

Oddílové a členské příspěvky pro rok 2019

Členské příspěvky

 • 200,- Kč na kalendářní rok - do 18-ti let a od 66-ti let
 • 500,- Kč na kalendářní rok - 19-65 let
 • 10,- Kč - vystavení průkazu
 • členský příspěvek zahrnuje úrazové pojištění

Oddílové příspěvky

Roční příspěvky pro rok 2019 činí (10 měsíců kromě prázdnin) : 

  • trénink 1x týdně                                   4 300,-
  • trénink 2x týdně                                   5 300,-
  • trénink 3x a více týdně                        6 000,-
  • studenti sportovního gymnázia           4 000,-  
  • sourozenci trénink 1x týdně                4 100,- + 4 100,-
  • sourozenci trénink 2x a více týdně      5 000,- + 5 000,-
   • Oddílové příspěvky jsou splatné ve čtyřech splátkách:
   •  - 15.1. (leden-březen)
   •  - 15.4. (duben-červen)
   •  - 15.6. (letní měsíce pouze pro vybrané závodnice)
   •  - 20.9. (září-prosinec)

Rádi bychom informovali rodiče dětí, že členské poplatky jsou vypočteny na základě počtu členů v gymnastickém oddíle na počátku roku. Takže pokud vaše dcera nebo syn nemohou přijít na trénink celý měsíc, stále máte povinnost platit příspěvky za celý měsíc.

Platba za prázdniny  (červenec a srpen) je počítána zvlášť na základě počtu tréninků naplánovaných na tyto dva měsíce, to znamená, že není součástí roční platby.

Platby pouze převodem na účet oddílu: 234295921/0300

(do poznámky je nutno uvést jméno dítěte a účel platby)

telefon : 59 611 3423

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODPORUJI NÁS

ostrava sport_logo diony_logo koras_trade_logo koras_restaurace_logo atos_logo momo_logo ČGF logo SOKOL logo